Το κατάλληλο εξάρτημα για την VK200, για κάθε είδους χρήση